Ei Electronics

Ei Electronics

Waar rookmelders toepassen


Conform het Bouwbesluit is het verplicht rookmelders te plaatsen die op het lichtnet (netvoeding) worden aangesloten.

  •  De melders moeten voorzien zijn van een back-up batterij en mogen niet ioniserend zijn.
  • Op elke verdieping of bouwlaag, in de ruimte waardoor een verkeersroute voert, moet tenminste één rookmelder zijn aangebracht.
  • De rookmelder moet worden geïnstalleerd volgens de richtlijnen van de producent.
  • Het koppelen van de rookmelders is facultatief, maar bijzonder aan te bevelen: het geeft een grote veiligheid door snellere brandmelding. Dus meer tijd om te vluchten!
Weergave:

Beveiliging Discount

Beveiliging Discount

Omdat het om onze veiligheid gaat!