Ei-Electronics

Waar rookmelders toepassen


Conform het Bouwbesluit is het verplicht rookmelders te plaatsen die op het lichtnet (netvoeding) worden aangesloten.

  •  De melders moeten voorzien zijn van een back-up batterij en mogen niet ioniserend zijn.
  • Op elke verdieping of bouwlaag, in de ruimte waardoor een verkeersroute voert, moet tenminste één rookmelder zijn aangebracht.
  • De rookmelder moet worden geïnstalleerd volgens de richtlijnen van de producent.
  • Het koppelen van de rookmelders is facultatief, maar bijzonder aan te bevelen: het geeft een grote veiligheid door snellere brandmelding. Dus meer tijd om te vluchten!


230Vac-melders
230Vac melders
Batterij-gevoed
Batterij gevoed
RF-draadloos-koppelbaar
RF draadloos koppelb..
CO-melders
CO melders
105-30Vdc-melders
10,5 - 30Vdc melders
Accessoires
Accessoires| Meer

 
          CONTACTGEGEVENS

          Beveiligingdiscount.nl 
          Dommelstraat 43
          5347 JK OSS 

          T : +31 (0)412 692307
          E : info@beveiligingdiscount.nl
          
 
 
BETAALMOGELIJKHEDEN